Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  27.04.2018р. Зміни до статуту


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива»; код за ЄДРПОУ 33718227; місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30; міжміський код, телефон та факс емітента: (056)3739594; електронна поштова адреса: se_perspektiva@fbp.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://fbp.com.ua; вид особливої інформації: відомості про зміни до статуту, пов’язані із зміною прав акціонерів.

2. Текст повідомлення

23.04.2018р. на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа «Перспектива» прийнято рішення про викладення статуту у новій редакції. Зміни до статуту пов'язані, в тому числі, зі зміною прав акціонерів.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

    Директор ПАТ «ФБ «Перспектива»                                                  Шишков С.Є.

                                                                                                                   24.04.2018

ProEmitent.INFO